Ga naar pagina inhoud

EpidM

EpidM verzorgt postinitieel masteronderwijs epidemiologie:

  • de postinitiële Masteropleiding Epidemiologie
  • afzonderlijk te volgen bij- en nascholingscursussen op het gebied van methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek
  • Engelstalige Winter Courses in Epidemiology

Postinitieel onderwijs is primair gericht op mensen die al een hbo- of universitaire titel behaald hebben. Dit type onderwijs wordt niet door de overheid bekostigd en wordt in het algemeen gevolgd door academici en HBO’ers met enige werkervaring.

Doelgroep

Het onderwijs is bestemd voor personen die werkzaam zijn als (epidemiologisch) onderzoeker, die klinisch werk met onderzoek combineren of anderszins met epidemiologisch onderzoek te maken hebben. Dit kunnen bijv. zijn: universitaire onderzoekers, assistenten en onderzoekers in opleiding, klinisch specialisten (in opleiding), huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, sociaal geneeskundigen, epidemiologen werkzaam bij GGD’s, staffunctionarissen of beleidsmedewerkers in de extra- of intramurale zorg(verzekering), GVO-functionarissen en preventiewerkers.

Alle cursussen die onderdeel zijn van de  Masteropleiding Epidemiologie staan tevens open voor cursisten die afzonderlijke cursussen willen volgen in het kader van een bij- of nascholingsprogramma.

Algemene informatie