Ga naar pagina inhoud

EpidM

EpidM verzorgt postinitieel masteronderwijs epidemiologie:

  • de postinitiële Masteropleiding Epidemiologie
  • afzonderlijk te volgen bij- en nascholingscursussen op het gebied van methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek
  • Engelstalige Winter Courses in Epidemiology

Postinitieel onderwijs is primair gericht op mensen die al een hbo- of universitaire titel behaald hebben. Dit type onderwijs wordt niet door de overheid bekostigd en wordt in het algemeen gevolgd door academici en HBO’ers met enige werkervaring.

Doelgroep

Het onderwijs is bestemd voor personen die werkzaam zijn als (epidemiologisch) onderzoeker, die klinisch werk met onderzoek combineren of anderszins met epidemiologisch onderzoek te maken hebben. Dit kunnen bijv. zijn: universitaire onderzoekers, assistenten en onderzoekers in opleiding, klinisch specialisten (in opleiding), huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, sociaal geneeskundigen, epidemiologen werkzaam bij GGD’s, staffunctionarissen of beleidsmedewerkers in de extra- of intramurale zorg(verzekering), GVO-functionarissen en preventiewerkers.

Alle cursussen die onderdeel zijn van de  Masteropleiding Epidemiologie staan tevens open voor cursisten die afzonderlijke cursussen willen volgen in het kader van een bij- of nascholingsprogramma.

Algemene informatie

Interactief college

Alle cursussen zijn opgebouwd volgens hetzelfde format: interactieve colleges worden afgewisseld met een werkgroep en/of computerpracticum. Er is gekozen voor werkvormen die de mogelijkheid bieden om diep op de stof in te gaan. De interactieve colleges worden aan relatief kleine groepen (max. 28-36 studenten) gegeven. Deze colleges worden afgewisseld met werkgroepen en/of computerpractica. De docenten en tutoren begeleiden de werkgroepen (max. 10-12 studenten) en computerpractica. Leren door te doen, leren van elkaar en samenwerken in een multidisciplinair teamverband zijn didactische principes die ten grondslag liggen aan het werkgroepsonderwijs.

Cursusdagen

De meeste cursussen worden op een aantal opeenvolgende (3-6) dagen gegeven. Op die manier is het onderwijs goed in te plannen in combinatie met werk.

Vast docententeam

De cursussen worden verzorgd door een vast docententeam. Door deze opzet, waarbij de docenten en studenten intensief een aantal opeenvolgende dagen met elkaar zijn, wordt zorggedragen voor een prettig leerklimaat waarbij veel ruimte is voor formele en informele interactie. Dit biedt de studenten ook de mogelijkheid om vragen uit hun eigen onderzoekspraktijk met docenten te bespreken. Doordat de studenten werkzaam zijn in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, velen in de functie van (arts) onderzoeker, is er ruime mogelijkheid tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen.

EpidM biedt cursussen aan in het Nederlands en in het Engels.

Er zijn vier soorten cursussen:

Cursuscode startend met een V:
zijn verplicht onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie. Bij deze cursussen is Nederlands de voertaal.

Cursuscode met een K:
zijn keuzecursussen van de Masteropleiding Epidemiologie. Bij deze cursussen is Nederlands of Engels de voertaal. Dit staat bij de cursus aangegeven.

Cursuscode startend met een R:
zijn geen onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie. Bij deze cursussen is Nederlands of Engels de voertaal. Dit staat bij de cursus aangegeven.

Cursuscode startend met een W:
zijn cursussen die deel uitmaken van de EpidM Winter Courses. Bij deze cursussen is Engels de voertaal.

Meer informatie over de EpidM Winter Courses vindt u op de speciale website van de EpidM Winter Courses.

Canvas

EpidM maakt voor haar onderwijs gebruik van Canvas. Canvas is een digitale leeromgeving waar studenten alle informatie en documenten m.b.t. de cursus waaraan ze deelnemen kunnen vinden. De bestanden, met uitzondering van (eventuele) opgenomen  hoorcolleges, blijven minimaal een jaar beschikbaar.

Ongeveer drie weken voor aanvang van een cursus ontvangen studenten een email met praktische informatie over deze cursus. Hierin staat ook informatie over het inloggen op Canvas. De inlogaccounts worden uiterlijk één week voor aanvang van een cursus aan de studenten verstrekt.

Nadat deze inloggegevens verstrekt zijn,  verloopt alle correspondentie van die cursus via Canvas. Dit gebeurt via Announcements die in Canvas worden aangemaakt. Wanneer er een Announcement op Canvas wordt geplaatst,  ontvangen de studenten hierover automatisch een email.  In Canvas is automatisch ingesteld dat deze mededelingen dagelijks worden ontvangen.