Ga naar pagina inhoud

Privacyverklaring

Waarom deze privacy verklaring

EpidM respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeert EpidM u over de wijze waarop EpidM met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de websites van EpidM of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Hierna hebben we beschreven welke gegevens we van u verwerken, waarom we dat doen en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. De verwerking van uw persoonsgegevens is door EpidM gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door VUmc in overeenstemming met de Privacyverklaring is.

EpidM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We slaan gegevens op die we nodig hebben om u aan ons onderwijs deel te laten nemen: volledige naam, geboortedatum, contactgegevens (adres en emailadres), vooropleiding gegevens, factuurgegevens, toets – en examen uitslagen, gegevens over behaalde certificaten en diploma’s.

We bewaren alleen gegevens die daadwerkelijk relevant zijn, en we bewaren ze ook niet langer dan nodig is. Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. We geven uw gegevens alleen door aan mensen of organisaties die betrokken zijn bij onze cursussen en opleiding en van wie wij weten dat zij met evenveel zorg met uw gegevens omgaan. Wij verkopen uiteraard geen persoonlijke gegevens door.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons te vragen om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren, of te laten verwijderen. Als dit gevolgen heeft voor het onderwijs dat u bij ons volgt, dan zullen we u dat laten weten. Voor sommige gegevens is er sprake van een wettelijke bewaartermijn waardoor verwijderen van gegevens niet mogelijk is. Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via epidm@vumc.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EpidM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met EpidM via epidm@vumc.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

EpidM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van EpidM

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. EpidM niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De EpidM-website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EpidM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Voor meer informatie bekijk ons cookiebeleid.