Ga naar pagina inhoud

Betalingsvoorwaarden

Voor informatie klik op één van onderstaande tabs:

Betalings- en annuleringsvoorwaarden cursussen en tentamens

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn geldig voor de bij- en nascholingscursussen en tentamens van EpidM.

Voor de Masteropleiding Epidemiologie gelden andere voorwaarden (zie andere tab op deze pagina)!

 1. Inschrijving voor een cursus is definitief zodra u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving voor een cursus heeft ontvangen.
 2. Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk indien men zich ook voor de desbetreffende cursus heeft ingeschreven en de cursuskosten betaald zijn.
 3. Voor aanvang van een cursus of tentamen ontvangt u een factuur.
 4. Voor betaling van de cursus- en tentamenkosten gelden de volgende regels:
  • De cursist kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de cursist te sturen.
  • De factuur voor een tentamen gaat in principe naar hetzelfde adres als de factuur van de desbetreffende cursus. Wanneer de factuur voor het tentamen naar een ander factuur adres gestuurd moet worden, dient de cursis bij zijn aanmelding voor het tentamen in het formulier direct het juiste factuuradres te vermelden.
  • De cursist die zich heeft ingeschreven voor een cursus/tentamen blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de factuur.
  • Facturering binnen VUmc: EpidM stuurt een interne doorberekening naar de VUmc afdeling waar de cursist werkzaam is.
  • Voor promovendi werkzaam op een APH project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen. Deze korting wordt verleend indien het project vóór aanvang van het volgen van de cursus is goedgekeurd door het APH Scientific Quality Committee en de korting is aangevraagd met het formulier promovendi APH-korting”. Deze kortingsregeling is voor tentamens niet van toepassing.
  • Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus/tentamen geweigerd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden.
  • Betaling dient voor aanvang van de cursus of tentamen plaats te vinden.
 5. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De verzenddatum van de email geldt als aanzegdatum van de annulering.
 6. Bij annulering gelden de volgende regels:
  • Cursussen:
   • Tot zes weken voor aanvang van een cursus is annulering kosteloos;
   • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
   • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.
  • Tentamens:
   • Het tentamengeld wordt niet terugbetaald bij annulering.
   • Een cursist die zich uiterlijk 2 dagen vóór aanvang van het tentamen heeft afgemeld, kan zich kosteloos inschrijven voor de eerstvolgende tentamengelegenheid.
   • Een cursist die niet verschijnt bij het tentamen zonder zich vooraf te hebben afgemeld zoals hierboven beschreven, moet bij een volgende gelegenheid het tentamengeld opnieuw betalen.
 7. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd een cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld zal dan worden gerestitueerd.
 8. Wanneer een cursist niet geslaagd is voor een tentamen kan hij zich opnieuw inschrijven voor het tentamen. Voor deze herkansingen is opnieuw tentamengeld verschuldigd.