Ga naar pagina inhoud

Accreditatie en erkenning

De Masteropleiding Epidemiologie is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) onder CROHO nummer 75076. Tevens is de opleiding gevisiteerd door de Vereniging voor Epidemiologie en heeft de status ‘erkende opleiding epidemiologie’. Dit betekent dat studenten na het behalen van de het diploma direct als epidemioloog A geregistreerd kunnen worden.

Alle EpidM cursussen, met uitzondering van de cursus ‘Medische basiskennis’ (R06), zijn als algemene nascholing door de KNMG geaccrediteerd en kunnen worden opgevoerd als uren voor herregistratie. Dit geldt voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten;
  • Cluster 2: de medisch specialisten;
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen.

Per cursusdag worden 5 accreditatie-uren toegekend, maximaal 24 uur per week. Om voor de uren in aanmerking te kunnen komen, dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest. Met ingang van 1-1-2020 kunnen maximaal 40 punten per jaar worden verkregen bij het volgen van cursussen van EpidM. Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald en houdt in dat aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 punten per jaar mogen worden toegekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KNMG: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm