Ga naar pagina inhoud

Principes van epidemiologische
data-analyse (V20)

Het zelf uitvoeren van (klinisch) epidemiologisch onderzoek, maar ook het beoordelen van de resultaten van anderen, vereist grondige kennis van de beginselen van epidemiologische data-analyse.

Hierbij speelt de biostatistiek een belangrijke rol. Met behulp van methoden en technieken van de biostatistiek kunnen de uitkomsten van epidemiologische onderzoeken worden samengevat (beschrijvende statistiek) en verder worden geïnterpreteerd en gekwantificeerd (inferentiële statistiek).

Daarbij heeft men te maken met begrippen als kansverdelingen, precisie, puntschatting, betrouwbaarheidsinterval, hypothese, p-waarde, etc.

Cursusgegevens

Datum:
4, 5, 6, 11, 12, 13 oktober 2023
9, 10, 11, 16, 17, 18 oktober 2024
Kosten:
1.850
1.850
Plaats: Amsterdam Coördinator: Dr. V.M.H. (Veerle) Coupé
Voertaal: Nederlands Werkvorm: College, werkgroep, computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 4 Type cursus: Verplichte cursus
Periode: 1 Niveau: 400
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 36
Datum Kosten:
4, 5, 6, 11, 12, 13 oktober 2023
9, 10, 11, 16, 17, 18 oktober 2024
1.850
1.850
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Dr. V.M.H. (Veerle) Coupé
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: College, werkgroep, computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 4
Type cursus: Verplichte cursus
Periode: 1
Niveau: 400
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 36

Over de cursus

De cursus Principes van epidemiologische data-analyse is een 6 daagse cursus waarbij theorie en practica worden afgewisseld.

Als bij de cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

Docenten