Ga naar pagina inhoud

Missing data:
consequenties en oplossingen (V81)

Hoewel onderzoekers hun best doen om ontbrekende gegevens te voorkomen, is het een veelvoorkomend probleem in medisch en epidemiologisch onderzoek. Hoe groot de invloed van de ontbrekende gegevens is op de studieresultaten en hoe hiermee om te gaan, is afhankelijk van de hoeveelheid aan ontbrekende gegevens en van de reden waarom de gegevens ontbreken. In deze 3-daagse cursus worden eenvoudige en geavanceerde technieken behandeld voor het evalueren en omgaan met ontbrekende gegevens binnen medisch en epidemiologisch onderzoek.

Cursusgegevens

Datum:
18, 19, 20 september 2023
Vol
30 september, 1, 2 oktober 2024
Kosten:
1.050
1.050
Plaats: Amsterdam Coördinator: Dr. M.W. (Martijn) Heymans
Voertaal: Nederlands Werkvorm: Interactieve colleges en computerpractica
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen met computerexamen Tentamendata: Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2 Type cursus: Verplichte cursus
Periode: 1 Niveau: 500
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18
Datum Kosten:
18, 19, 20 september 2023
30 september, 1, 2 oktober 2024
Vol
1.050
1.050
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Dr. M.W. (Martijn) Heymans
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: Interactieve colleges en computerpractica
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen met computerexamen
Tentamendata: Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2
Type cursus: Verplichte cursus
Periode: 1
Niveau: 500
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18

Over de cursus

De cursus Missing data is een 3-daagse cursus waarbij theorie en practica worden afgewisseld.

De cursus wordt 2 maal per jaar aangeboden. Eenmaal in het Nederlands en eenmaal in het Engels als onderdeel van het EpidM Winter Course programma. Alle informatie over deze Engelstalige cursus Missing data (WV81) kunt u vinden op de website:  www.epidm.nl/wintercourses.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

Docenten