Ga naar pagina inhoud

Statistische analyses met R (R07)

Binnen epidemiologisch onderzoek wordt R steeds vaker als alternatief voor softwareprogramma’s als SPSS of STATA gebruikt voor het analyseren van gegevens. Aantrekkelijk aan het programma is dat het niet alleen gratis te gebruiken is maar dat het ook meer mogelijkheden biedt voor het analyseren van gegevens dan de meeste andere softwareprogramma’s die momenteel gebruikt worden. Daarnaast biedt het programma zeer veel mogelijkheden om figuren te maken om de data-analyse te ondersteunen. Er worden ook steeds meer statistische boeken geschreven waarin R gebruikt wordt om voorbeelden van data analyse technieken uit te leggen.

Cursusgegevens

Datum:
3, 4, 5 april 2023
Kosten:
995
Plaats: Amsterdam Coördinator: Dr. M.W. (Martijn) Heymans
Voertaal: Nederlands Werkvorm: Interactieve colleges en computerpractica
Toetsvorm: Take-home tentamen Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2 Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18
Datum Kosten:
3, 4, 5 april 2023
995
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Dr. M.W. (Martijn) Heymans
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: Interactieve colleges en computerpractica
Toetsvorm: Take-home tentamen
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18

Over de cursus

De cursus Statistische analyses met R is een 3-daagse cursus waarbij theorie en practica worden afgewisseld. De ochtenden bestaan uit interactieve hoorcolleges (inclusief gezamenlijke RStudio oefeningen) en de middagen uit computerpractica.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

Binnen epidemiologisch onderzoek wordt R steeds vaker gebruikt voor het analyseren van gegevens als alternatief voor softwareprogramma’s zoals SPSS of STATA. Aantrekkelijk aan het programma is dat het niet alleen gratis te gebruiken is maar dat het ook meer mogelijkheden biedt voor het analyseren van gegevens dan de meeste andere software programma’s die momenteel gebruikt worden. Daarnaast biedt het programma zeer veel mogelijkheden om figuren te maken om de data analyse te ondersteunen. Er worden ook steeds meer statistische boeken geschreven waarin R gebruikt wordt om voorbeelden van data analyse technieken uit te leggen.

Het gebruik van R en RStudio vergt een andere manier van werken dan bij bijvoorbeeld het software programma SPSS waarmee je via verschillende windows een analyse opdracht kunt starten. In deze drie daagse cursus wordt aandacht besteedt aan het installeren en opstarten van RStudio en het installeren van zogenaamde libraries die nodig zijn voor het doen van bepaalde analyses. Daarnaast worden onderdelen behandeld als het bewerken van gegevens en het doen van veel voorkomende statistische analyse technieken zoals regressie-analyses. Ook wordt er aandacht besteed aan het maken van figuren in RStudio. De cursus bestaat uit hoorcolleges en computerpractica. Tijdens de hoorcolleges worden de mogelijkheden van RStudio geïllustreerd aan de hand van epidemiologische gegevens. Tijdens de computerpractica gaan de cursisten zelf aan de slag met RStudio.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Installeren van R, RStudio en packages en libraries.
 • Data inlezen, opslaan, bewerken en de Tidyverse
 • Werken met functies en R script files.
 • Toepassen Basis statistische testen (o.a T-testen, Chi-kwadraat toets, McNemar toets)
 • Toepassen regressie analyses (lineaire-, logistische-, Cox-regressie analyses)
 • Maken van figuren en plaatjes met plot en ggplot2
 • R Markdown files bewerken
 • HTML en pdf files maken van Output
 1. De student kan R, RStudio, packages en libraries installeren en data inlezen, opslaan en bewerken.
 2. De student kan basis statistische testen en regressie-analyses uitvoeren in RStudio.
 3. De student kan figuren en plaatjes met plot en ggplot2 maken.
 4. De student kan R Markdown files bewerken en HTML en pdf files maken van Output.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die statistische data analyses doen of personen die data analyses begeleiden.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ‘Principes van Epidemiologische Data-analyse’ (V20) en ‘Regressietechnieken’(V30) zijn gevolgd of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

Cursusmateriaal

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas.
Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

U heeft de volgende software nodig op uw laptop nodig voor het volgen van de computerpractica: 
R en R Studio: deze software kunt u zelf downloaden via de website: https://cran.r-project.org/

Literatuur

Literatuur volgt via Canvas

Deelnemers kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen. Beoordeling vindt plaats middels een take-home tentamen. Meer informatie hierover wordt tijdens de cursus verstrekt.

Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s) toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.

Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

Docenten