Ga naar pagina inhoud

Regressietechnieken (V30)

De cursus is een vervolg op de cursus Principes van epidemiologische data-analyse (V20). In die cursus werden een aantal statistische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus deels worden herhaald en vervolgens worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken.

Cursusgegevens

Datum:
7, 8, 9, 14, 15, 16 december 2022
Vol
31 mei, 1, 2, 5, 6, 7, juni 2023
6, 7, 8, 13. 14, 15 december 2023
Kosten:
1.750
1.750
1.750
Plaats: Amsterdam Coördinator: Prof. dr. J.W.R. (Jos) Twisk
Voertaal: Nederlands Werkvorm: College, werkgroep, practicum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen en computertoets Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 4 Bijzonderheden: Aantal contacturen: 36
Datum Kosten:
7, 8, 9, 14, 15, 16 december 2022
31 mei, 1, 2, 5, 6, 7, juni 2023
6, 7, 8, 13. 14, 15 december 2023
Vol
1.750
1.750
1.750
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Prof. dr. J.W.R. (Jos) Twisk
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: College, werkgroep, practicum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen en computertoets
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 4
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 36

Over de cursus

De cursus ‘Regressietechnieken’ is een 6-daagse cursus die twee maal per jaar wordt aangeboden.

Als bij de cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

De cursus is een vervolg op de cursus Principes van epidemiologische data-analyse (V20). In die cursus werden een aantal statistische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus deels worden herhaald en vervolgens worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken.

dag 1 en 2

 • de analyse van continue uitkomstvariabelen
 • het vergelijken van twee groepen (terugblik V20)
 • het vergelijken van meer dan twee groepen (anova)
 • algemene situatie: lineaire regressieanalyse
 • onderzoek naar lineariteit van de relatie
 • confounding en effectmodificatie

dag 3

 • de analyse van dichotome uitkomstvariabelen
 • het vergelijken van twee groepen (terugblik V20)
 • het vergelijken van meer dan twee groepen (terugblik V20)
 • algemene situatie: logistische regressieanalyse
 • onderzoek naar lineariteit van de relatie
 • confounding en effectmodificatie

dag 4

 • de analyse van survival data
 • het vergelijken van twee groepen (Kaplan-Meier curven)
 • het vergelijken van meer dan twee groepen (Kaplan-Meier curven)
 • Cox regressieanalyse
 • onderzoek naar lineariteit van de relatie
 • confounding en effectmodificatie
 • onderzoeken van de proportionele hazards assumptie

dag 5

 • multiple regressieanalyse: associatie- en predictiemodellen

dag 6

 • de kwaliteit van predictiemodellen
 • valkuilen binnen regressieanalyses.
 1. De student kan de betekenis aangeven van de regressiecoëfficiënt en weet hoe deze te interpreteren.
 2. De student weet hoe met de verschillende methoden gecorrigeerd kan worden voor confounding en kan de resultaten van een dergelijke analyse interpreteren.
 3. De student weet hoe interactie of effectmodificatie gemodelleerd kan worden, kan dit zelf uitvoeren en kan de resultaten van een dergelijke analyse interpreteren.
 4. De student is in staat om afwijkingen van lineariteit te detecteren en zo nodig te verhelpen.
 5. De student weet het verschil tussen een associatiemodel en een predictiemodel en is in staat om het juiste model te kiezen bij een bepaalde vraagstelling.
 6. De student herkent de valkuilen die kunnen optreden bij het uitvoeren van multiple regressieanalyses.
 7. De student kan de verschillende technieken uitvoeren op de PC met behulp van SPSS voor Windows.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op medisch-wetenschappelijk onderzoek (klinisch of epidemiologisch). De cursus is tevens geschikt voor personen die hun vermogen tot kritisch beoordelen van de medisch-wetenschappelijke literatuur willen aanscherpen.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ‘Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie’ (V10), en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V20) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau. Daarnaast is het noodzakelijk dat u kunt werken met SPSS.

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas. Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

U heeft de volgende software nodig op uw laptop nodig voor het volgen van de computerpractica:

SPSS; indien u geen SPSS op uw laptop heeft kunt u via Surfspot SPSS aanschaffen tegen een zeer redelijke prijs. Als u SPSS niet wilt aanschaffen kunt u eventueel gebruik maken van de proefversie die IBM beschikbaar stelt. Zie hiervoor de website van IBM: SPSS Software | IBM

Literatuur

Twisk JWR. Inleiding in de toegepaste Biostatistiek. 4e druk. Houten, Bohn Stafleu van Lochum. 2016.

ISBN 978 90 368 1533 8.Dit boek is niet verplicht, maar bevat wel tentamenstof voor de studenten die de cursus afsluiten met het tentamen.

Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s)toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden. Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

 • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
 • Cluster 2: medisch specialisten
 • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

De cursus ‘Regressietechnieken’ (V30) is geaccrediteerd voor 30 uren.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Docenten