Ga naar pagina inhoud

Methodologische advisering (V55)

Een goede epidemioloog past zijn methodologische kennis en vaardigheden niet alleen toe op het eigen onderzoek, maar ook in andere situaties. Zo hebben epidemiologen vaak een adviserende rol bij startende en lopende onderzoeken van collega-onderzoekers, begeleiden zij studenten tijdens wetenschappelijke stages en PhD-studenten tijdens promotietrajecten. Daarnaast worden epidemiologen vaak gevraagd om andere onderzoeken voor (internationale) tijdschriften en referaten te reviewen.

Cursusgegevens

Datum:
5, 15, 26 september, 10, 11 oktober, 1 en 22 november 2022
Vol
4, 14, 25 september, 9, 10, 30 oktober, 21 november 2023
Kosten:
1.325
1.325
Plaats: Amsterdam Coördinator: Dr. J.D. (Joreintje) Mackenbach
Voertaal: Nederlands Werkvorm: College, werkgroepen
Toetsvorm: opdrachten, schriftelijke peer review, consultgesprek Tentamendata:
Aantal EC: 3 Bijzonderheden: Deze cursus is alleen beschikbaar voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie.
Datum Kosten:
5, 15, 26 september, 10, 11 oktober, 1 en 22 november 2022
4, 14, 25 september, 9, 10, 30 oktober, 21 november 2023
Vol
1.325
1.325
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Dr. J.D. (Joreintje) Mackenbach
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: College, werkgroepen
Toetsvorm: opdrachten, schriftelijke peer review, consultgesprek
Tentamendata:
Aantal EC: 3
Bijzonderheden: Deze cursus is alleen beschikbaar voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie.

Over de cursus

In deze 5-daagse cursus wordt u voorbereid op uw toekomstige rol als epidemioloog die in staat is om methodologisch advies op het gebied van epidemiologie en statistische methoden te geven. Op de zesde dag (22 november) worden de afsluitende consultgesprekken gepland.

Meer informatie

Een goede epidemioloog past zijn methodologische kennis en vaardigheden niet alleen toe op het eigen onderzoek, maar ook in andere situaties. Zo hebben epidemiologen vaak een adviserende rol bij startende en lopende onderzoeken van collega-onderzoekers, begeleiden zij studenten tijdens wetenschappelijke stages en PhD-studenten tijdens promotietrajecten. Daarnaast worden epidemiologen vaak gevraagd om andere onderzoeken voor (internationale) tijdschriften en referaten te reviewen.

Tijdens deze situaties kunnen er zeer diverse vragen op je af komen, afhankelijk van het type en de fase waarin het onderzoek zich bevindt. Denk hierbij aan vragen over de opzet van de studie, meetinstrumenten, data-analyses, en rapportage van de studie. Het werkveld is constant in beweging, dus het is belangrijk om je snel in nieuwe analysemethoden te kunnen verdiepen. Bovendien moet je de vertaalslag kunnen maken van een wetenschappelijke rapportage naar een publiekssamenvatting.

De vragen die we in deze vijfdaagse cursus gaan beantwoorden zijn onder andere: wat zijn veelvoorkomende methodologische en statistische problemen en vragen van studenten en collega-onderzoekers tijdens een consult? Hoe ga je om met dat grijze gebied? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksdesign en data-analyse technieken en hoe houd je jezelf op de hoogte? Hoe controleer je een data-analyse van een student/collega? Hoe schrijf je een peer review en lees je goed mee als coauteur op een paper? Hoe voer je een goed adviesgesprek? Is de vraag die wordt gesteld door je collega wel de echte vraag die beantwoord moet worden, of blijkt er een andere onderliggende vraag te zijn? Kortom, in deze cursus wordt je voorbereid op je toekomstige rol als epidemioloog die in staat is om methodologisch advies op het gebied van epidemiologie en statistische methoden te geven.

Werkvormen
  • interactieve colleges
  • practicum/werkgroepen/oefenen gesprekstechnieken
  • huiswerkopdrachten
  1.  De student is in staat om in korte tijd informatie te verzamelen omtrent nieuwe onderzoeksdesign- en data-analyse technieken en kan de voor- en nadelen hiervan uitleggen t.o.v. bestaande technieken.
  2. De student kan op een constructieve en kritische manier feedback, methodologisch advies en een (leken) samenvatting geven (zowel mondeling als schriftelijk) op een uitgevoerde data-analyse en een draft van een wetenschappelijk artikel.
  3. De student kan passende gesprekstechnieken herkennen en toepassen in een methodologisch adviesgesprek.
Doelgroep

De cursus is bestemd voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus geldt dat alle verplichte cursussen (V10 t/m V81) gevolgd zijn en dat er ten minste twee keuzecursussen zijn gevolgd. Daarnaast moet men gestart zijn met de stage.

Het lesmateriaal (o.a. presentaties, opdrachten en antwoordsleutels) voor deze cursus is beschikbaar op Canvas, onze digitale leeromgeving. De documenten blijven minimaal één jaar beschikbaar op Canvas. Het meenemen van een laptop naar de cursus is dus noodzakelijk om het lesmateriaal in te zien.

Literatuur

Wordt tijdens de cursus bekend gemaakt

De toets van deze cursus bestaat uit 6 deeltoetsen:

1. Aanleveren eigen probleem;
2. Presentatie nieuwe data-analyse techniek;
3. Persbericht;
4. Analyse controleren;
5. Engelstalige peer review;
6. Uitvoeren consult en schrijven reflectieverslag: het consultgesprek wordt gevoerd door twee studenten met 2 examinatoren. De tweede examinator is tevens de consultvrager.

De eindbeoordeling van deze cursus wordt uitgedrukt met een voldaan of niet voldaan. Alle onderdelen worden beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Indien alle deeltoetsen op de vastgestelde einddatum zijn ingeleverd en met een voldoende zijn afgesloten is de cursus voldaan.

Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s) toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

De cursus ‘Methodologische advisering’ (V55) is geaccrediteerd voor 25 uren.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Docenten