Ga naar pagina inhoud

Doelmatigheidsonderzoek:
methoden en principes (K72)

Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen. De medische voorziening kan een bestaande of nieuwe technologie zijn en kan het hele spectrum van de gezondheidszorg betreffen, namelijk screening, preventie, diagnostiek en therapie. Doelmatigheidsonderzoek is praktijkgericht en ondersteunt beleidsmakers op micro-, meso- en macroniveau in het nemen van beslissingen over de allocatie van schaarse middelen.

Cursusgegevens

Datum:
15, 16, 17 november 2023
13, 14, 15 november 2024
Kosten:
1.050
1.050
Plaats: Amsterdam Coördinator: Prof. dr. J.E. (Judith) Bosmans
Voertaal: Nederlands Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2 Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18
Datum Kosten:
15, 16, 17 november 2023
13, 14, 15 november 2024
1.050
1.050
Plaats: Amsterdam
Coördinator: Prof. dr. J.E. (Judith) Bosmans
Voertaal: Nederlands
Werkvorm: Interactieve colleges, werkgroepen en computerpracticum
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen
Tentamendata: Zie rooster bij ‘Tentamens’
Aantal EC: 2
Bijzonderheden: Aantal contacturen: 18

Over de cursus

De cursus Doelmatigheidsonderzoek is een 3-daagse cursus waarbij theorie en practica worden afgewisseld.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

Meer informatie

Docenten

Dr. J.M. (Hanneke) van Dongen

Faculteit der Bètawetenschappen, sectie Gezondheidseconomie- en Doelmatigheidsonderzoek VU, Amsterdam