Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op de tentamens van EpidM en gelden alleen voor cursisten die 'losse cursussen' volgen bij EpidM en niet voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie.

1. Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk indien men zich ook voor de desbetreffende cursus heeft ingeschreven en de cursuskosten betaald zijn.

2. Voor aanvang van het tentamen ontvangt u een factuur. Voor betaling van de tentamengelden gelden de volgende regels:

  • Betaling van het tentamengeld dient voor aanvang van het tentamen plaats te vinden.
  • De factuur gaat in principe naar hetzelfde adres als de factuur van de desbetreffende cursus.
  • Wanneer de factuur naar een ander factuur adres gestuurd moet worden, dient de cursist tegelijktijdig met zijn aanmelding voor het tentamen een mail aan het secretariaat van EpidM te sturen met daarin het afwijkend factuuradres.
  • Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur naar het privéadres van de cursist te sturen.
  • De cursist die zich heeft ingeschreven voor een tentamen blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de tentamengelden.
  • Betaling binnen VUmc: de budgetverantwoordelijke dient aan EpidM toestemming te geven om de tentamenkosten direct van een kostenplaats of projectnummer af te boeken. De cursist dient hiertoe het formulier “Machtiging rechtstreekse betaling door VUmc”, dat na de inschrijving wordt toegezonden te ondertekenen en terug te sturen. Zonder deze machtiging is er geen directe betaling door het VUmc mogelijk en zal EpidM de factuur naar het privéadres sturen.
  • De kortingsregeling voor promovendi werkzaam op een APH-VU/VUmc project is voor tentamens niet van toepassing.

3. Wanneer een cursist niet geslaagd is voor een tentamen kan hij zich opnieuw inschrijven voor het tentamen. Voor deze herkansingen is opnieuw tentamengeld verschuldigd.

4. Annuleren dient schriftelijk voor aanvang het tentamen te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
Bij annulering gelden de volgende regels:

  • Het tentamengeld wordt niet terugbetaald bij annulering.
  • Een cursist die zich voor aanvang van het tentamen heeft afgemeld, kan zich kosteloos inschrijven voor de volgende tentamengelegenheid.

5. Een cursist die niet verschijnt bij het tentamen zonder zich vooraf te hebben afgemeld zoals beschrijven in punt 4, moet bij een volgende gelegenheid het tentamengeld opnieuw betalen.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.