V30: Regressietechnieken

De cursus is een vervolg op de cursus Principes van epidemiologische data-analyse (V20). In die cursus werden een aantal statistische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus deels worden herhaald en vervolgens worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken.

De cursus 'Regressietechnieken' is een 7-daagse cursus die twee maal per jaar wordt aangeboden.

Als bij een cursus
[vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

LET OP: VANAF 2020 is de cursus Regressietechnieken een 6-daagse cursus!

Datum:
27, 28, 29 november, 5, 6, 12, 13 december 2019
18, 19, 20, 27, 28, 29 mei 2020
2. 3. 4. 9. 10. 11 december 2020
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Prof. dr. J.W.R. Twisk
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
College, werkgroep, practicum
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen en computertoets
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
5
Type cursus:
Verplichte cursus
Periode:
Jaar 1
Niveau:
400
 • Inhoud

  De cursus is een vervolg op de cursus Principes van epidemiologische data-analyse (V20). In die cursus werden een aantal statistische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus deels worden herhaald en vervolgens worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressie technieken.

  Dag 1 en 2
  • de analyse van continue uitkomstvariabelen
  • het vergelijken van twee groepen (terugblik V20)
  • het vergelijken van meer dan twee groepen (Anova)
  • algemene situatie: lineaire regressie analyse
  • onderzoek naar lineariteit van de relatie
  • confounding en effectmodificatie.

  Dag 3 en 4
  • de analyse van dichotome uitkomstvariabelen
  • het vergelijken van twee groepen (terugblik V20)
  • het vergelijken van meer dan twee groepen (terugblik V20)
  • algemene situatie: logistische regressie analyse
  • onderzoek naar lineariteit van de relatie
  • confounding en effectmodificatie.

  Dag 4 en 5
  • de analyse van survival data
  • het vergelijken van twee groepen (Kaplan Meier curven)
  • het vergelijken van meer dan twee groepen (Kaplan Meier curven)
  • Cox regressie analyse
  • onderzoek naar lineariteit van de relatie
  • confounding en effectmodificatie
  • onderzoeken van de proportionele hazards assumptie.

  Dag 6
  • multiple regressie analyse: associatie- en predictiemodellen.

  Dag 7
  • de kwaliteit van predictiemodellen
  • valkuilen binnen regressie analyses.


 • Docenten
  Prof. dr. J.W.R. Twisk, cursuscoördinator
  afdeling epidemiologie & biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Mevr. M. ter Wee, MSc
  afdeling epidemiologie & biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

 • Leerdoelen

  1. De student kan de betekenis aangeven van de regressiecoëfficiënt en weet hoe deze te interpreteren.
  2. De student weet hoe met de verschillende methoden gecorrigeerd kan worden voor confounding en kan de resultaten van een dergelijke analyse interpreteren.
  3. De student weet hoe interactie of effectmodificatie gemodelleerd kan worden, kan dit zelf uitvoeren en kan de resultaten van een dergelijke analyse interpreteren.
  4. De student is in staat om afwijkingen van lineariteit te detecteren en zo nodig te verhelpen.
  5. De student weet het verschil tussen een associatiemodel en een predictiemodel en is in staat om het juiste model te kiezen bij een bepaalde vraagstelling.
  6. De student herkent de valkuilen die kunnen optreden bij het uitvoeren van multiple regressieanalyses.
  7. De student kan de verschillende technieken uitvoeren op de PC met behulp van SPSS voor Windows.

 • Ingangseisen en doelgroep

  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen 'Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie' (V10), en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V20) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

  Daarnaast is het noodzakelijk dat u kunt werken met SPSS.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op medisch-wetenschappelijk onderzoek (klinisch of epidemiologisch). De cursus is tevens geschikt voor personen die hun vermogen tot kritisch beoordelen van de medisch-wetenschappelijke literatuur willen aanscherpen.
 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursusmateriaal

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties, de werkgroep opdrachten en de practicumopdrachten.

  Alle uitwerkingen van werkgroepen en computerpracticum, eventuele aanvullende literatuur, eventuele aanvullende lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.

  Literatuur

  Twisk JWR. Inleiding in de toegepaste Biostatistiek. 4e druk. Houten, Bohn Stafleu van Lochum. 2016.
  ISBN 978 90 368 1533 8.

  Dit boek is niet verplicht, maar bevat wel tentamenstof voor de studenten die de cursus afsluiten met het tentamen.

 • Afsluiting, beoordeling en EC's

  Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten hiervan bedragen 150,- per tentamen of hertentamen.
  Alleen wanneer het tentamen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt u een tentamenverklaring met daarop de studiepunten (EC’s)

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Regressietechnieken' (V30) is geaccrediteerd voor 35 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.