K74: Multilevel analyse

Een van de aannames van ‘standaard’ regressietechnieken is onafhankelijkheid van de observaties. In veel epidemiologisch onderzoek wordt echter niet aan deze aanname voldaan. Onderzoek bij patiënten binnen een huisartspraktijk is hiervan een mooi voorbeeld. De observaties van patiënten die bij eenzelfde huisarts horen lijken meer op elkaar dan dat ze lijken op de observaties van patiënten die bij een andere huisarts horen. De statistische techniek die rekening houdt met dit soort ‘geclusterde’ data heet multilevel analyse.

De cursus 'Multilevel analyse' is een 3-daagse cursus die twee maal per jaar wordt aangeboden.

Datum:
26, 27, 28 februari 2020
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Prof. dr. J.W.R. Twisk
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
Interactieve colleges en computerpracticum
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen en computertoets
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
2
Type cursus:
Keuze cursus
Periode:
Jaar 2
Niveau:
500
 • Inhoud

  De cursus bestaat uit 3 dagen, waarin aandacht wordt besteed aan de opzet en analyse van onderzoek met geclusterde data. De theoretische achtergronden van multilevel analyse blijven uiteraard niet onbesproken maar de nadruk van de cursus ligt vooral op de praktische toepassingen ervan zoals "Hoe herken ik situaties waarin ik deze analysemethoden dien toe te passen?", "Hoe voer ik een dergelijke analyse uit?" en "Hoe interpreteer ik de computeroutput?". De cursus bestaat uit voordrachten en een uitgebreid computerpracticum waarin m.b.v. Stata en SPSS niet alleen data uit de praktijkvoorbeelden kunnen worden geanalyseerd maar waarin ook ruimte is om (indien gewenst) eigen data te analyseren.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:
  - basisprincipes van multilevel analyse
  - random intercept en random slope
  - lineaire multilevel modellen
  - logistische multilevel modellen
  - steekproefomvang
  - multilevel toepassingen in longitudinaal onderzoek
  - IPD-meta analyses
  - multivariate multilevel analyse
  - multilevel predicties
  - multilevel analyse om de verschillen tussen groepen te verklaren.

 • Docenten
  Prof. dr. J.W.R. Twisk, cursuscoördinator
  afdeling epidemiologie &biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

 • Leerdoelen

  1. 1. De student is in staat onderzoekssituaties te herkennen, waarin sprake is van een hiërarchische structuur waarmee bij de opzet en analyse rekening gehouden moet worden en kent de specifieke aspecten van deze analyses..

  2. De student kent de voor- en nadelen van een multilevel analyse ten opzichte van een “naïeve” analyse en kan verantwoorde keuzes maken voor de juiste analysestrategie voor hiërarchisch gestructureerd onderzoek.

  3. De student kan de resultaten van een standaard multilevel analyse op de juiste manier interpreteren.

  4. De student kan de resultaten van een toegepaste multilevel analyse op de juiste manier interpreteren.

  5. De student is in staat om zelf een multilevel analyse uit te voeren met behulp van een daarvoor geschikt softwareprogramma en kan de resultaten van de computer output op juiste wijze interpreteren.


 • Doelgroep en ingangseisen

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op de analyse van geclusterde (multilevel) data.

  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat u de cursus Regressietechnieken (V30) heeft gevolgd of op een andere manier vergelijkbare kennis heeft opgedaan. Indien u de cursus Regressietechnieken (V30) niet gevolgd heeft, dan graag op het aanmeldingsformulier in het vakje voor opmerkingen vermelden op welke manier u deze voorkennis heeft verkregen. De cursuscoördinator beslist dan of u toegelaten kan worden tot de cursus.

  Indien u van plan bent om zowel de cursus Longitudinale data-analyse (K73) als de cursus Multilevel analyse (K74) te volgen, wordt u sterk aangeraden om eerst de cursus Multilevel analyse te volgen!
  Daarnaast is het van belang om te weten dat er enige overlap zit tussen beide cursussen. De laatste dag van de cursus multilevel analyse staat geheel in het teken van het gebruik van multilevel analyse binnen longitudinaal onderzoek.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties, de werkgroep opdrachten en de practicumopdrachten.

  Alle uitwerkingen van werkgroepen en computerpracticum, eventuele aanvullende literatuur, eventuele aanvullende lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.

  Literatuur

  Twisk JWR. Applied Multilevel Analysis. A Practical Guide. Cambridge University Press. 2006. ISBN 97 805 216 1498 6.
 • Afsluiting, beoordeling en EC's

  Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.
  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten hiervan bedragen 150,- per tentamen of hertentamen.
  Alleen wanneer het tentamen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt u een tentamenverklaring met daarop de studiepunten (EC’s)

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Multilevel analyse' (K74) is geaccrediteerd voor 15 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.