V55: Methodologische advisering

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie


Vanwege het Corona virus zal de cursus V55 in bijna zijn geheel online gegeven worden.

Studenten die zich ingeschreven hebben voor de cursus zijn geinformeerd over deze aanpassing.


Datum:
31 augustus, 10, 17, 29, 30 september, 5, 26 oktober 2020 (online cursus) [Vol]
1, 13, 23 september, 11/12 oktober, 4 november 2021
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mevr. dr. F. Rutters
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
College, werkgroepen
Toetsvorm:
schriftelijke peer review, consult
Aantal EC:
3
Type cursus:
Verplicht
Periode:
2
Niveau:
500
Bijzonderheden:
In de cursus wordt op sommige dagen gewerkt in kleine groepjes, waardoor sommige lesdagen kunnen komen te vervallen. Reserveer echter wel alle data omdat de groepsindeling pas tijdens de cursus wordt gemaakt.
 • Inhoud

  Een goede epidemioloog past zijn methodologische kennis en vaardigheden niet alleen toe op het eigen onderzoek, maar ook in andere situaties. Zo hebben epidemiologen vaak een adviserende rol bij startende en lopende onderzoeken van collega-onderzoekers, begeleiden zij studenten tijdens wetenschappelijke stages en PhD-studenten tijdens promotietrajecten. Daarnaast worden epidemiologen vaak gevraagd om andere onderzoeken voor (internationale) tijdschriften en referaten te reviewen.

  Tijdens deze situaties kunnen er zeer diverse vragen op je af komen, steeds anders en vaak samenhangend met de diverse fases van het onderzoek. Denk hierbij aan vragen over de opzet van de studie, meetinstrumenten, data-analyses, en rapportage van de studie. Daarnaast zal blijken dat in de praktijk de wereld net wat minder zwart-wit is, dan zoals gepresenteerd tijdens de cursussen en dat het werkveld constant in beweging is, waarbij er regelmatig hippe nieuwe analysemethoden worden geïntroduceerd.

  De vragen die we in deze vijfdaagse cursus gaan beantwoorden zijn onder andere: wat zijn veelvoorkomende methodologische en statistische problemen en vragen van studenten en collega-onderzoekers tijdens een consult? Hoe ga je om met dat grijze gebied? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksdesign en data-analyse technieken en hoe houd je jezelf op de hoogte? Hoe controleer je een data-analyse van een student/collega? Hoe schrijf je een peer review en lees je goed mee als coauteur op een paper? Hoe voer je een goed adviesgesprek? Is de vraag die wordt gesteld door je collega wel de echte vraag die beantwoord moet worden, of blijkt er een andere onderliggende vraag te zijn? Kortom, in deze cursus wordt je voorbereid op je toekomstige rol als epidemioloog die in staat is om methodologisch advies op het gebied van epidemiologie en statistische methoden te geven.

 • Docenten


  Mw.dr F. Rutters, cursuscoördinator
  Afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Mw. dr. V.M.H. Coupé
  Afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Mw. drs. S van den Hil
  Van den Hil coaching en training

  Dr. M.W. Heijmans
  Afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Dr. M.G. Spigt
  Universiteit Maastricht

  Mw. dr. C.B. Terwee
  Afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Prof. dr. J.W.>R. Twisk
  Afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

 • Leerdoelen

  1. De student is in staat om in korte tijd informatie te verzamelen omtrent nieuwe onderzoeksdesign- en data-analyse technieken en kan de voor- en nadelen hiervan uitleggen t.o.v. bestaande technieken.

  2.De student kan op een constructieve en kritische manier feedback, methodologisch advies en een (leken) samenvatting geven (zowel mondeling als schriftelijk) op een uitgevoerde data-analyse en een draft van een wetenschappelijk artikel.

  3. De student kan passende gesprekstechnieken herkennen en toepassen in een methodologisch adviesgesprek.

 • Werkvormen
  • interactieve colleges
  • practicum/werkgroepen/oefenen gesprekstechnieken
  • huiswerkopdrachten
 • Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus geldt dat alle verplichte cursussen (V10 t/m V81) gevolgd zijn en dat er ten minste twee keuzecursussen zijn gevolgd. Daarnaast moet men gestart zijn met de stage.

 • Literatuur

  Aanbevolen literatuur

  Nathans, H. Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur: Vakmedianet Management B.V. 2015. ISBN 9789462760462

  Adèr HJ, Mellenbergh GJ. Advising on Research Methods: a Consultant’s companion. Chapter 1 + Chapter 2. Johannes van Kessel Publishing. 2008.

  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Hanes, I. Committee On Publication Ethics. March 2013, v.1. http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

 • Beoordeling

  Beoordeling

  1. Drie huiswerkopdrachten (aanleveren eigen probleem, verslag nieuwe data-analysetechniek en opdracht controle analyse en feedback op artikel);

  2. Engelstalige peer review;

  3. Persbericht

  4. Uitvoeren consult en schrijven reflectieverslag.

  De eindbeoordeling van deze cursus wordt uitgedrukt met een voldaan of niet voldaan. Alle onderdelen worden beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Indien alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten is de cursus voldaan.

  Bij meer dan 1 dag afwezigheid zal een vervangende opdracht worden verstrekt. Voor dag 4 geldt een verplichte aanwezigheid.

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Methodologische advisering' (V55) is geaccrediteerd voor 20 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

  N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.