K73: Longitudinale data-analyse

De exponentiële toename in longitudinale onderzoeken heeft geleid tot een evenredige toename in de vraag naar technieken voor longitudinale data-analyse. In het kader van deze cursus wordt longitudinaal onderzoek gedefinieerd als onderzoek waarbij de uitkomstvariabele meerdere keren bij dezelfde persoon is gemeten. Er is dus sprake van gecorreleerde waarnemingen, oftewel, de observaties bij dezelfde persoon op verschillende tijdstippen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Daarom moeten voor longitudinale data analyse statistische technieken gebruikt worden, die rekening houden met gecorreleerde waarnemingen

De cursus 'Logitudinale data-analyse' is een 5-daagse cursus die twee maal per jaar wordt aangeboden.

Als bij een cursus [vol] staat, kunt u zich wel aanmelden, maar wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact met u op. Op dat moment kunt u nog besluiten of u wilt deelnemen aan de cursus.

De cursus in september 2020 zal vanwege het Corona virus geheel online worden aangeboden. Het cursusgeld is daarom aangepast naar € 1250,-

Indien u zich al had ingeschreven ontvangt u hierover een mail.


Datum:
1, 2, 7, 8, 9 oktober 2020 (online cursus) [Vol]
7, 8, 9, 13, 14 april 2021
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Prof.dr. J.W.R. Twisk
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
Interactieve colleges en computerpracticum
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen en computertoets
Tentamendata:
Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
3
Type cursus:
Keuzecursus
Periode:
Jaar 2
Niveau:
500
 • Inhoud
  De exponentiële toename in longitudinale onderzoeken heeft geleid tot een evenredige toename in de vraag naar technieken voor longitudinale data-analyse. In het kader van deze cursus wordt longitudinaal onderzoek gedefinieerd als onderzoek waarbij de uitkomstvariabele meerdere keren bij dezelfde persoon is gemeten. Er is dus sprake van gecorreleerde waarnemingen, oftewel, de observaties bij dezelfde persoon op verschillende tijdstippen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Daarom moeten voor longitudinale data analyse statistische technieken gebruikt worden, die rekening houden met gecorreleerde waarnemingen. De cursus bestaat uit vijf dagen waarin voordrachten worden gegeven en waarin een uitgebreid computerpracticum wordt gedaan, waarin ook ruimte is om, indien gewenst, eigen data te analyseren.
  In de cursus zal aandacht worden besteed aan de analyse van zowel continue als dichotome en categoriale uitkomstvariabelen. Ook zal aandacht worden besteed aan een aantal specifieke problemen die zich voordoen bij longitudinaal onderzoek. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het probleem van missende observaties.
  Tot slot zal uitgebreid stil worden gestaan bij de analyse van experimenteel longitudinaal onderzoek. Zowel simpele technieken die gebruik maken van samenvattende maten zoals 'area under the curve' als meer geavanceerde technieken zullen hierbij de revue passeren.
 • Docenten
  Prof. dr. J.W.R. Twisk, cursuscoördinator
  afdeling E&B, Amsterdam UMC, locatie VUmc


  Mevr. dr. W. de Vente
  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam
 • Leerdoelen

  1. De student kent de theoretische achtergrond van een GLM voor herhaalde metingen en kan de resultaten van een GLM op de juiste manier interpreteren.

  2. De student kent de theoretische achtergrond van longitudinale regressie-analyse en is in staat om de juiste methode te kiezen om een longitudinale vraagstelling te beantwoorden.

  3. De student kan de resultaten van een longitudinale data-analyse op de juiste manier interpreteren en is in staat om de tussen- en binnen-persoons interpretatie uit elkaar te halen.

  4. De student is in staat om data van een RCT op de juiste manier te analyseren.

  5. De student is in staat om zelf een longitudinale data-analyse uit te voeren met behulp van een daarvoor geschikt softwareprogramma en kan de resultaten van de computeroutput op juiste wijze interpreteren.

 • Doelgroep en ingangseisen

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op de analyse van longitudinale data.  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat u de cursus Regressietechnieken (V30) heeft gevolgd of op een andere manier vergelijkbare kennis heeft opgedaan. Indien u de cursus Regressietechnieken (V30) niet gevolgd heeft, dan graag op het aanmeldingsformulier in het vakje voor opmerkingen vermelden op welke manier u deze voorkennis heeft verkregen. De cursuscoördinator beslist dan of u toegelaten kan worden tot de cursus.

  Indien u van plan bent om zowel de cursus Longitudinale data-analyse (K73) als de cursus Multilevel analyse (K74) te volgen, wordt u sterk aangeraden om eerst de cursus Multilevel analyse te volgen!
  Daarnaast is het van belang om te weten dat er enige overlap zit tussen beide cursussen. De laatste dag van de cursus multilevel analyse staat geheel in het teken van het gebruik van multilevel analyse binnen longitudinaal onderzoek.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursusmateriaal

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties, de werkgroep opdrachten en de practicumopdrachten.

  Alle uitwerkingen van werkgroepen en computerpracticum, eventuele aanvullende literatuur, eventuele aanvullende lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.


  Literatuur

  Twisk JWR. Applied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology. 2nd Revised edition, Cambridge University Press, 2013. ISBN 97 811 076 9992 2.
 • Afsluiting, beoordeling en EC's

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

  Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s)toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

  Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens

 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Longitudinale data-analyse' (K73) is geaccrediteerd voor 25 uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

  N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.