V51: Epidemiologisch onderzoek: verdieping

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie

Het doel van deze cursus is verdieping van epidemiologische principes die zijn geïntroduceerd in de cursus Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10). In de cursus V10 zijn alle aspecten van de epidemiologie (vraagstelling, onderzoeksopzet van verschillende typen epidemiologisch onderzoek en vormen van bias) kort geïntroduceerd. In deze cursus wordt op al deze aspecten verdieping gegeven door middel van hoorcolleges en werkgroepen. De student zal leren de geleerde principes toe te passen in het beoordelen en opzetten van nieuw onderzoek, bijvoorbeeld bij het beoordelen van artikelen of onderzoeksprotocollen.

Datum:
12, 18, 19, 29, 30 maart 2021
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mw. Prof. dr. Ir. J.W.J. Beulens,
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
College en werkgroepen
Toetsvorm:
Tentamen
Tentamendata:
Tentamendata: Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
4
Type cursus:
Verplicht vanaf 2020
Periode:
Jaar 1
Niveau:
500
 • Inhoud

  Het doel van deze cursus is verdieping van epidemiologische principes die zijn geïntroduceerd in de cursus Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10). In de cursus V10 zijn alle aspecten van de epidemiologie (vraagstelling, onderzoeksopzet van verschillende typen epidemiologisch onderzoek en vormen van bias) kort geïntroduceerd. In deze cursus wordt op al deze aspecten verdieping gegeven door middel van hoorcolleges en werkgroepen. De student zal leren de geleerde principes toe te passen in het beoordelen en opzetten van nieuw onderzoek, bijvoorbeeld bij het beoordelen van artikelen of onderzoeksprotocollen.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  -Geschiedenis en ontwikkeling van epidemiologisch en klinisch onderzoek
  -Verschillende vormen van bias
  -Ethische aspecten van onderzoek
  -Onderzoeksopzet en risico op bias in diagnostisch en prognostisch onderzoek
  -Inleiding in causaal denken
  -Gebruik maken van causale diagrammen (DAG’s)
  -Nieuwe onderzoeksopzetten voor interventie en observationeel onderzoek
  -Beoordelen van onderzoeksprotocollen
  -Communicatie over epidemiologisch onderzoek aan patiënten en publiek


 • Docenten

  Mw. prof. dr. ir. Joline W.J. Beulens
  afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc  Prof. dr. Martijn Huisman
  afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Leerdoelen

  1.De student kan voor de verschillende onderzoeksterreinen de meest passende onderzoeksopzetten benoemen en het risico op bias voor onderzoek op de verschillende onderzoeksterreinen (prognostisch, diagnostisch, observationeel, interventie) beoordelen;

  2.De student kan de belangrijke ethische principes in het epidemiologisch onderzoek benoemen en bediscussiëren;

  3.De student kan het ontstaan van onderzoeksopzetten en keerpunten in de epidemiologie benoemen en bespreken;

  4.De student kan verschillende vormen van bias benoemen en identificeren;

  5.De student kan een causaal diagram maken voor een bepaald type onderzoek;

  6.De student kan een onderzoeksprotocol zoals ingediend bij de METC beoordelen;

  7.De student kan een kritische reflectie geven op de interpretatie van epidemiologisch onderzoek.

 • Ingangseisen en doelgroep

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die epidemiologisch onderzoek (willen gaan) doen.

  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus ‘Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10) met goed gevolg is afgesloten. Indien u deze cursus niet heeft gevolgd maar wel van mening bent dat u over deze kennis beschikt op grond van andere cursussen/opleiding/ervaring, dan dient u een schriftelijke motivatie direct bij uw aanmelding mee te sturen. De cursuscoördinator beoordeelt op grond hiervan of u aan de cursus kan deelnemen.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties en de werkgroep opdrachten.

  Alle uitwerkingen van de werkgroepen, literatuur en lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.

 • Afsluiting, beoordeling en EC’s

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval euro 150,- per tentamen of hertentamen.

  Alleen wanneer de cursus met een voldoende resultaat bij het tentamen wordt afgerond worden de studiepunten (EC’s)toegekend en een tentamenverklaring uitgereikt.

  Een verklaring van deelname wordt aan iedereen uitgereikt die minimaal 80% aanwezig is geweest. Op de verklaring van deelname worden alleen contacturen vermeld.

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens


 • Accreditatie

  Deze cursus is geaccrediteerd voor:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

  De cursus 'Epidemiologisch onderzoek: verdieping (V51) is geaccrediteerd voor ... uren.
  Om in aanmerking te komen voor de accreditatie-uren van deze cursus dient u de gehele cursus aanwezig te zijn geweest.

  N.B. Met ingang van 1-1-2020 kan aan een arts die deelneemt aan verschillende cursussen van EpidM, maximaal 40 uren/punten per jaar worden toegekend.Deze nieuwe regeling is door het AccreditatieOverleg van de KNMG op 16 oktober 2019 bepaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNMG. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.