V51: Epidemiologisch onderzoek: verdieping

Het doel van deze cursus is verdieping van epidemiologische principes die zijn geïntroduceerd in de cursus “Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes” (V10). In die cursus zijn alle aspecten van de epidemiologie (vraagstelling, onderzoeksopzet op verschillende terreinen en vormen van bias) kort geïntroduceerd. Deze cursus bouwt hierop voort en op al deze aspecten wordt verdieping gegeven door middel van hoorcolleges en wordt de student getraind de geleerde principes toe te passen in het beoordelen en opzetten van nieuw onderzoek, zoals het beoordelen van artikelen of onderzoeksprotocollen.

Datum:
9, 13, 20, 26 en 27 maart 2020
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mw. Prof. dr. Ir. J.W.J. Beulens,
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
College en werkgroepen
Toetsvorm:
Tentamen
Tentamendata:
Tentamendata: Zie rooster bij 'Tentamens'
Aantal EC:
4
Type cursus:
Verplicht vanaf 2020
Periode:
Jaar 1
Niveau:
500
 • Inhoud

  Het doel van deze cursus is verdieping van epidemiologische principes die zijn geïntroduceerd in de cursus “Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes” (V10). In die cursus zijn alle aspecten van de epidemiologie (vraagstelling, onderzoeksopzet op verschillende terreinen en vormen van bias) kort geïntroduceerd. Deze cursus bouwt hierop voort en op al deze aspecten wordt verdieping gegeven door middel van hoorcolleges en wordt de student getraind de geleerde principes toe te passen in het beoordelen en opzetten van nieuw onderzoek, zoals het beoordelen van artikelen of onderzoeksprotocollen.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  -Geschiedenis en ontwikkeling van epidemiologisch en klinisch onderzoek
  -Verschillende vormen van bias
  -Ethische aspecten van onderzoek
  -Onderzoeksopzet en risico op bias in diagnostisch en prognostisch onderzoek
  -Inleiding in causaal denken
  -Gebruik maken van causale diagrammen (DAG’s)
  -Nieuwe onderzoeksopzetten voor interventie en observationeel onderzoek
  -Beoordelen van onderzoeksprotocollen
  -Communicatie over epidemiologisch onderzoek aan patiënten en publiek

  Opzet van de cursus

  De cursus bestaat uit vijf cursusdagen. De ochtenden bestaan uit hoorcolleges (inclusief online werkvormen zoals Kahoot en Mentimeter) en de middagen uit werkgroepen.

  Onderwerpen dag 1:
  -Geschiedenis van epidemiologisch en medisch wetenschappelijk onderzoek (o.a. over onstaan van verschillende onderzoeksdesigns en keerpunten in de epidemiologie)
  -Het wetenschappelijke fundament van de epidemiologie

  Onderwerpen dag 2:
  -Causaal denken
  -Alternatieve onderzoeksdesigns; mendelian randomisation en geneste observationele onderzoeksopzetten

  Onderwerpen dag 3:
  -Bias in epidemiologisch onderzoek
  -Causale diagrammen

  Onderwerpen dag 4:
  -Diagnostisch onderzoek
  -Onderzoeksprotocollen

  Onderwerpen dag 5:
  -Prognostisch onderzoek
  -Informed consent en informatieverstrekking over epidemiologisch onderzoek

 • Docenten

  Mw. prof. dr. ir. Joline W.J. Beulens
  afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc  Prof. dr. Martijn Huisman
  afdeling epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Leerdoelen

  1.De student kan voor de verschillende onderzoeksterreinen de meest passende onderzoeksopzetten benoemen en het risico op bias voor de verschillende onderzoeksterreinen (prognostisch, diagnostisch, observationeel, interventie) beoordelen;

  2.De student kan de belangrijke ethische principes in het epidemiologisch onderzoek benoemen en bediscussiëren;

  3.De student kan het ontstaan van onderzoeksopzetten en keerpunten in de epidemiologie benoemen en bespreken;

  4.De student kan verschillende vormen van bias benoemen en identificeren;

  5.De student kan een causaal diagram maken voor een bepaald type onderzoek;

  6.De student kan een onderzoeksprotocol zoals ingediend bij de METC beoordelen;

  7.De student kan een kritische reflectie geven op de interpretatie van epidemiologisch onderzoek.

 • Ingangseisen en doelgroep

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die epidemiologisch onderzoek (willen gaan) doen.

  Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus ‘Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes (V10) met goed gevolg is afgesloten. Indien u deze cursus niet heeft gevolgd maar wel van mening bent dat u over deze kennis beschikt op grond van andere cursussen/opleiding/ervaring, dan dient u een schriftelijke motivatie direct bij uw aanmelding mee te sturen. De cursuscoördinator beoordeelt op grond hiervan of u aan de cursus kan deelnemen.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties en de werkgroep opdrachten.

  Alle uitwerkingen van de werkgroepen, literatuur en lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een Canvas account voor deze cursus.

 • Afsluiting, beoordeling en EC’s

  Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

  Deelnemers die deze cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

  Deelnemers die deze cursus als een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen. De kosten bedragen in dit geval 150,- per tentamen of hertentamen.

  Alleen wanneer het tentamen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt u een tentamenverklaring met daarop de studiepunten (EC’s)

  Voor deelname aan het tentamen moet zich men altijd aanmelden.
  Zie voor informatie en aanmelding: Tentamens


Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.