Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op de Masteropleiding Epidemiologie.

Voor de bij- en nascholingscursussen en de tentamens van EpidM gelden andere voorwaarden.

1. Inschrijving is definitief na goedkeuring van uw aanmelding door de toelatingscommissie. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding.

2. Voor een student die één of meer cursussen van de Masteropleiding Epidemiologie afzonderlijk heeft gevolgd, het tentamen heeft behaald en wil instromen in de opleiding, geldt dat alleen de studiepunten behaald in het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar van instroom meegenomen kunnen worden in de opleiding. Tentamens hebben een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf de datum waarop het tentamen is afgelegd.

3. Bij inschrijving voor de opleiding is men de gehele opleidingskosten verschuldigd. Betaling van de opleiding vindt plaats in twee jaarlijkse termijnen.

4. Indien een student één of meer cursussen van de Masteropleiding Epidemiologie afzonderlijk heeft gevolgd en wil instromen in de opleiding wordt 75% van de huidige cursusprijs van de reeds gevolgde cursus afgetrokken van de opleidingskosten. Dit is van toepassing op cursussen die zijn gevolgd tot en met 5 jaar voor aanvang van het studiejaar waarin de student instroomt. Voor cursussen die zes jaar of langer geleden zijn gevolgd geldt deze korting niet.

5. In de opleidingskosten zijn opgenomen: de kosten van de verplichte cursussen, maximaal 4 keuzecursussen, tentamens, stagebegeleiding gedurende 16 maanden en de examenaanvraag.

6. Indien de opleiding niet voor aanvang van het vierde studiejaar is afgerond, is de student per 1 september vanaf het vierde studiejaar jaarlijks inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld bedraagt € 1.500,-. Indien de student in het betreffende studiejaar vóór 1 februari afstudeert, wordt de helft van het inschrijfgeld gerestitueerd.

7. Voor aanvang van het studiejaar ontvangt u een factuur voor de opleidingskosten. Voor betaling van de opleidingskosten gelden de volgende regels:

 • De twee termijn betalingen dienen steeds voor 1 september van het volgend studiejaar plaats te vinden.
 • De student kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de student te sturen.
 • De student die zich heeft ingeschreven voor de opleiding blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de opleiding.
 • Betaling binnen VUmc: EpidM stuurt een interne doorberekening naar de VUmc afdeling waar de cursist werkzaam is.
 • Voor promovendi van VU/VUmc en AMC werkzaam op een APH project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen. Deze korting wordt verleend indien het project vóór aanvang van het volgen van de cursus is goedgekeurd door het APH Scientific Quality Committee en de korting is aangevraagd met het formulier “promovendi APH-korting”.
 • Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de opleiding ontzegd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Gemiste onderdelen dienen dan op eigen kosten te worden ingehaald.

8. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
Bij annulering gelden de volgende regels:

 • Tot zes weken voor aanvang van het eerste studiejaar is annulering kosteloos;
 • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van de opleidingskosten gerestitueerd;
 • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van de opleidingskosten.
 • De student heeft de mogelijkheid om de opleiding na het eerste studiejaar af te breken. De student dient dan voor 1 juni van het eerste studiejaar aan te geven de studie te willen beëindigen. Deze voortijdige beëindiging dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.

9. Bij annulering van een onderdeel (cursus) van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven gelden de volgende regels:

 • Bij annulering van een cursus tot zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, kan de cursus het volgende studiejaar kosteloos gevolgd worden.
 • Bij annulering van een cursus tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, kan de cursus het volgende studiejaar gevolgd worden. Er wordt dan 50% van de dan geldende cursusprijs extra in rekening gebracht (naast de jaarlijkse termijnbedragen voor de opleiding).
 • Bij annulering van een cursus minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus kan de cursus het volgende studiejaar gevolgd worden. Er wordt dan 100% van de dan geldende cursusprijs extra in rekening gebracht (naast de jaarlijkse termijnbedragen voor de opleiding).

11. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd de start van een nieuwe opleidingsgroep te annuleren. De betaalde opleidingsgelden worden in dit geval gerestitueerd. Studenten die zich reeds hadden ingeschreven zullen met voorrang in een volgende opleiding worden geplaatst.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.