Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Bij- en nascholingscurssussen EpidM

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn alleen geldig voor de bij- en nascholingscursussen van EpidM. Voor de Masteropleiding Epidemiologie, Winter Courses en tentamens gelden andere voorwaarden.

1. Inschrijving is definitief zodra u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving voor een cursus heeft ontvangen.

2. Voor aanvang van een cursus ontvangt u een factuur. Voor betaling van de cursuskosten gelden de volgende regels:

  • Betaling van de cursuskosten dient voor aanvang van de cursus plaats te vinden.
  • De cursist kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de cursist te sturen.
  • De cursist die zich heeft ingeschreven voor de cursus(sen) blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de cursusgelden.
  • Betaling binnen VUmc: de budgetverantwoordelijke dient aan EpidM toestemming te geven om de cursuskosten direct van een kostenplaats of projectnummer af te boeken. De cursist dient hiertoe het formulier “Machtiging rechtstreekse betaling door VUmc”, dat na de inschrijving wordt toegezonden te ondertekenen en terug te sturen. Zonder deze machtiging is er geen directe betaling door het VUmc mogelijk en zal EpidM de factuur naar het privéadres sturen.
  • Voor promovendi werkzaam op een APH-VU/VUmc project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen. Deze korting wordt verleend indien het project vóór aanvang van het volgen van de cursus is goedgekeurd door de Wetenschapscommissie van het APH-VU/VUmc en de korting is aangevraagd met het formulier “promovendi APH-VU/VUmc korting”.
  • Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus geweigerd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden.

3. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
Bij annulering gelden de volgende regels:

  • Tot zes weken voor aanvang van een cursus is annulering kosteloos;
  • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
  • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

4. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd een cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld zal dan worden gerestitueerd.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.