Algemene informatie

De afzonderlijke cursussen zijn bijzonder geschikt voor hen die werkzaam zijn als (epidemiologisch) onderzoeker, klinisch werk met onderzoek combineren of anderszins met epidemiologisch onderzoek te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld: assistenten en onderzoekers in opleiding, huisartsen en specialisten (in opleiding), tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, sociaal geneeskundigen, epidemiologen in gezondheidsdiensten, staffunctionarissen of beleidsmedewerkers in de extra- of intramurale zorg(verzekering) en GVO-functionarissen.

De cursussen waarvan de code:

  • met een V begint, zijn verplicht onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie
  • met een K begint zijn keuzecursussen van de Masteropleiding Epidemiologie
  • met een R begint zijn geen onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie
  • met een W begint zijn cursussen die deel uitmaken van de EpidM Winter Courses.

Alle cursussen staan open voor zowel studenten van de Masteropleiding Epidemiologie als voor cursisten die afzonderlijke cursussen willen volgen in het kader van een bij- of nascholingsprogramma.

Onderwijsformat

Alle cursussen zijn opgebouwd volgens hetzelfde format. Interactieve plenaire colleges worden afgewisseld met een werkgroep of computerpracticum. Zowel in de hoorcolleges als in de werkgroepen komt een grote variëteit aan voorbeelden uit de medische en gezondheidskundige praktijk aan de orde. Bij de cursussen met een avondprogramma werken de cursisten met zelfstudieopdrachten.
Tijdens de colleges zullen de belangrijkste principes van de lesstof behandeld worden.
Het actief omgaan met de stof is onmisbaar bij het verwerven van inzicht in de behandelde materie. Daarom wordt er in werkgroepen gewerkt, waarbij aan de hand van opdrachten of een casus de stof actief toegepast wordt. Deze werkgroepen hebben een grootte van 10-12 personen en worden begeleid door een docent. Met name deze kleinschalige opzet bevordert het contact met de docenten en maakt een persoonlijke begeleiding mogelijk. Tijdens de computerpractica wordt ervaring opgedaan met de toepassing van verschillende analyse methoden met behulp van statistische programma’s zoals SPSS, STATA, R en RStudio.

Taal

De cursussen waarvan de code met een V, K of R begint, is de voertaal Nederlands. Het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk uit Engelse onderdelen bestaan.

Bij de EpidM Winter Courses (cursuscode beginnend met de letter W) is de voertaal Engels en het cursusmateriaal in het Engels.

Ingangseisen

Bij de meeste cursussen gelden specifieke ingangseisen. Bij de cursusbeschrijving van de cursussen is aangegeven over welke voorkennis men moet beschikken om tot de cursus te kunnen worden toegelaten.

Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de dia’s die bij de lezingen worden gebruikt. Daarnaast bevat de reader de
werkgroepopdrachten, eventueel een computerpracticum, de uitgewerkte antwoorden en eventueel aanvullende literatuur.

Literatuur

De literatuur die bij cursussen genoemd staat, wordt voor de betreffende cursussen sterk aanbevolen omdat deze literatuur de basis vormt voor de cursus. Voor studenten die de Masteropleiding Epidemiologie volgen is dit verplichte literatuur omdat het onderdeel van de tentamenstof is.

Voor aanvang van de cursus ontvangt u een bestelformulier van de VU boekhandel waarmee u de literatuur behorende bij de betreffende cursus kunt aanschaffen. De boeken worden dan naar het door u opgegeven adres toegezonden, samen met een factuur.

Afsluiting en beoordeling van cursussen

Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

Deelnemers die een cursus volgen als onderdeel van de Masteropleiding Epidemiologie ronden de cursus altijd af met een tentamen.

Deelnemers die een afzonderlijke cursus volgen kunnen facultatief de cursus afsluiten met een tentamen.

Informatie over de tentamens en de proeftentamens is te vinden op Canvas, de digitale leeromgeving.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.